Súdny dvor oslavuje 50. výročie vyhlásenia rozsudku Van Gend en Loos

Dňa 13. mája 2013 sa v sídle Súdneho dvora v Luxemburgu uskutočnila konferencia s cieľom pripomenúť si 50. výročie rozsudku Van Gend en Loos, vyhláseného 5. februára 1963. V tento deň sa analyzoval tak samotný rozsudok ako zdroj a východisko zásad, ktoré vybudovali ústavný základ Únie, ako aj názory na jeho potenciál v budúcom vývoji európskej integrácie.

Konferencia organizovaná pod vedením komisie na čele s predsedom komory A. Tizzanom, generálnou advokátkou J. Kokott a sudkyňou S. Prechal bola adresovaná zástupcom právnických profesií, ako aj akademickej obci Európskej únie. Konferencia prebiehala vo francúzskom a anglickom jazyku.

 

 

 

spotActes du colloque / Conference Proceedings:

Flipping Book

PDF pdf icon

 

Viac informácií:

Tlačové komuniké

Program konferencie

Rozsudok a návrhy

Fotografie z podujatia

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer