A feleknek szóló fontos üzenetek

BÍRÓSÁG

A BÍRÓSÁG IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK A COVID-19 KORONAVÍRUSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JÁRVÁNYHELYZET FOLYTÁN TÖRTÉNŐ KIIGAZÍTÁSA

[2020/5/5] 

A jelenleg fennálló egészségügyi válsághelyzet miatt a Bíróság arra kényszerült, hogy ideiglenesen kiigazítsa a munkamódszereit.

Az igazságszolgáltatási tevékenység továbbra is folytatódik, viszont a Bíróság értelemszerűen azoknak az ügyeknek biztosít elsőbbséget, amelyek különösen sürgősek (mint például a sürgősségi eljárások, gyorsított eljárások és ideiglenes intézkedés iránti eljárások).

Eljárási határidők

A keresetindítási és a fellebbezési határidők tovább folynak, a felek pedig kötelesek azokat tiszteletben tartani, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 45. cikkének második bekezdése esetleges alkalmazásának sérelme nélkül.

Ezzel szemben azok a határidők, amelyeket a folyamatban lévő eljárásokban – kivéve a fent említett különösen sürgős eljárásokat – tűztek ki, egy hónappal meghosszabbításra kerülnek. E határidők annak a napnak a végén járnak le, amely a soron következő hónapban a számánál fogva megfelel annak a napnak, amelyen az adott határidőnek le kellett volna járnia, ha pedig ez a nap nem szerepel a lejárat hónapjában, e hónap utolsó napjának végén.

Újabb intézkedésig és eltérő rendelkezés hiányában azok a határidők, amelyeket a Hivatal tűz ki, egy hónappal szintén meghosszabbításra kerülnek.

Tárgyalások

A válsághelyzet folytán a tárgyalások jelenleg nem kerülnek megtartásra, annak érdekében pedig, hogy az ügyek elbírálása ne legyen késleltetve, a Bíróság bizonyos ügyekben az eredetileg kitűzött tárgyalást a felekhez intézett írásbeli kérdésekkel váltotta fel. Amennyiben az egészségügyi feltételek lehetővé teszik, a Bíróság úgy tervezi, hogy a tárgyalásokat 2020. május 25‑től (hétfő) folytatja, viszont nem zárható ki, hogy a körülmények és a Covid19 miatt felmerülő logisztikai kihívások folytán e tárgyalások közül némelyeket szintén fel kell váltani a felekhez intézett, írásban megválaszolandó kérdésekkel. Az újonnan kitűzött tárgyalások esetében az érintett ügyekben eljáró felek képviselőit a Hivatal tájékoztatni fogja e tárgyalások határnapjairól és kezdő időpontjairól, annak érdekében pedig, hogy e tárgyalásokat különösen a nyelvhasználat szempontjából megfelelően elő lehessen készíteni, a Hivatal fel fogja hívni a képviselőket, hogy amint lehetséges, tájékoztassák a Hivatalt arról, hogy e tárgyalásokon megjelennek-e.

Továbbá a luxemburgi hatóságok által elfogadott szabályozással összhangban a legszigorúbb egészségügyi intézkedések megtételére kerül majd sor a tárgyalások optimális lefolytatásának biztosítása érdekében, ideértve többek között a minimális fizikai távolságtartással kapcsolatos szabályokat és a tárgyalótermen kívüli kötelező védőmaszk-viselést. Felhívjuk a felek képviselőit, hogy saját talárjukat hozzák magukkal.    

Felhívjuk a feleket, hogy rendszeresen látogassák az Európai Unió Bíróságának honlapját (https://curia.europa.eu).

A felekkel történő kommunikáció – Az e-Curia alkalmazás jelentősége

A felekkel folytatott kommunikáció e válságos időszakban történő megkönnyítése érdekében azon tagállami bíróságoknak és a felek azon képviselőinek, akik még nem rendelkeznek e‑Curia hozzáféréssel, feltétlenül javasoljuk, hogy tájékozódjanak e biztonságos alkalmazásról (e‑Curia), amely az igazságszolgáltatási fórum elé terjesztett ügyekben lehetővé teszi az eljárási iratok kizárólag elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését. Ezen alkalmazás funkcióival és a hozzáférés létrehozásának módjaival kapcsolatban minden tudnivaló megtalálható a fent hivatkozott oldalon, a következő címen: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957.

A hozzáférés létrehozása iránti kérelmek azon formanyomtatványai, amelyeket e‑mailben küldenek meg a Hivatalba, a körülmények folytán kivételesen elfogadásra kerülnek, azzal a feltétellel, hogy azokhoz megfelelően aláírva és beszkennelve mellékelik a szükséges igazoló iratokat.

* * *


TÖRVÉNYSZÉK

A TÖRVÉNYSZÉK IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK A COVID‑19 KORONAVÍRUSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JÁRVÁNYHELYZET FOLYTÁN TÖRTÉNŐ KIIGAZÍTÁSA

[2020/4/23]

Az egészségügyi válsághelyzet miatt az Európai Unió Törvényszéke arra kényszerült, hogy ideiglenesen kiigazítsa a munkamódszereit.

Az igazságszolgáltatási tevékenység továbbra is folytatódik, viszont a Törvényszék azoknak az ügyeknek biztosít elsőbbséget, amelyek különösen sürgősek (gyorsított eljárások, soron kívüli eljárások és ideiglenes intézkedés iránti eljárások).

Határidők

A keresetindítási határidők tovább folynak, a felek pedig kötelesek azokat tiszteletben tartani, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 45. cikkének második bekezdésében biztosított lehetőségre történő hivatkozás sérelme nélkül. Amennyiben bizonyos határidők meghosszabbíthatók, a feleknek időben kérniük kell azok meghosszabbítását az igazságszolgáltatási fórumtól annak érdekében, hogy az határozhasson a kérelemről.

Azon érthető nehézségek figyelembevétele érdekében, amelyekkel a felek jelenleg szembesülnek, a Hivatal által kitűzendő eljárási határidők hozzá lesznek igazítva az egészségügyi válsághelyzet kontextusához.

Tárgyalások

A 2020. május 15‑ig kitűzött tárgyalásokat a Törvényszék későbbi időpontra halasztotta.

Amennyiben az egészségügyi feltételek lehetővé teszik, a Törvényszék úgy tervezi, hogy a tárgyalótermeiben a tárgyalásokat 2020. május 25‑től fokozatosan folytatja. Az érintett ügyekben eljáró felek képviselői tájékoztatást fognak kapni e tárgyalások határnapjairól és kezdő időpontjairól.

Továbbá a luxemburgi hatóságok által elfogadott szabályozással összhangban a legszigorúbb egészségügyi intézkedések megtételére kerül majd sor a tárgyalások optimális lefolytatásának biztosítása érdekében, ideértve többek között a minimális fizikai távolságtartással kapcsolatos szabályokat és a tárgyalótermen kívüli kötelező védőmaszk-viselést. Felhívjuk a felek képviselőit, hogy saját talárjukat hozzák magukkal.

Felhívjuk a feleket, hogy rendszeresen látogassák az Európai Unió Bíróságának honlapját (https://curia.europa.eu).