Svarīgi paziņojumi lietu dalībniekiem

TIESA

TIESAS TIESVEDĪBAS DARBĪBAS PIELĀGOŠANA KORONAVĪRUSA COVID-19 PANDĒMIJAS DĒĻ

[05.05.2020.]

Pašreizējās sanitārās krīzes dēļ Tiesa bija spiesta uz laiku pielāgot savu funkcionēšanas kārtību.

Tiesvedības darbības joprojām tiek veiktas, tomēr priekšroka loģiski ir dodama īpaši steidzamām lietām (tādām kā steidzamības tiesvedība, paātrinātā tiesvedība un pagaidu noregulējuma tiesvedība).

Procesuālie termiņi

Termiņi prasības celšanai un apelācijas sūdzības iesniegšanai nav apturēti, un lietas dalībniekiem tie ir jāievēro, neskarot Protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 45. panta otrās daļas iespējamo izmantošanu.

Turpretim uzsāktajās tiesvedībās noteiktie termiņi – izņemot iepriekš minētās īpaši steidzamās tiesvedības – tiek pagarināti par vienu mēnesi. Minētie termiņi beidzas tās dienas beigās, kas nākamajā mēnesī atbilst datumam, kurā bija jābeidzas termiņam, vai, ja nākamajā mēnesī šāda datuma nav, šī mēneša pēdējās dienas beigās.

Līdz turpmākam rīkojumam – un ja nav sniegtas norādes par pretējo – termiņi, kurus nosaka kanceleja, tāpat tiek pagarināti par vienu mēnesi.

Tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai

Krīzes dēļ tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai pašlaik netiek rīkotas, un, lai nekavētu lietu izskatīšanu, dažās lietās sākotnēji paredzētā tiesas sēde tika aizstāta ar rakstveida jautājumiem, kas uzdoti lietas dalībniekiem. Tiesa paredz atsākt tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, sākot no pirmdienas, 2020. gada 25. maija, ja to ļaus sanitārie apstākļi, tomēr nav izslēgts, ka ar Covid–19 saistīto apstākļu un loģistikas sarežģījumu dēļ dažas no šīm tiesas sēdēm tāpat būs jāaizstāj ar lietas dalībniekiem adresētiem jautājumiem, uz kuriem būtu sniedzama rakstveida atbilde. Attiecībā uz jaunajām tiesas sēdēm kanceleja informēs attiecīgo lietu dalībnieku pārstāvjus par šo tiesas sēžu datumiem un laikiem, un – šo sēžu pienācīgas organizēšanas mērķiem, it īpaši valodu lietojuma ziņā, – lietas dalībnieku pārstāvji tiks aicināti pēc iespējas ātrāk informēt kanceleju par savu klātbūtni šajās tiesas sēdēs.

Turklāt atbilstoši Luksemburgas iestāžu pieņemtajam tiesiskajam regulējumam tiks veikti stingrākie sanitārie pasākumi, lai nodrošinātu optimālu šo tiesas sēžu norisi, tostarp noteikumi par minimālo fizisko distanci un sejas aizsargmasku obligāta lietošana ārpus tiesas sēžu zāles. Lietas dalībnieku pārstāvji tiek aicināti ņemt līdzi savu mantiju.

Lietas dalībnieki tiek aicināti regulāri aplūkot Eiropas Savienības Tiesas tīmekļvietni (https://curia.europa.eu).

Saziņa ar lietas dalībniekiem – lietojumprogrammas e‑Curia nozīmīgums

Lai atvieglotu saziņu ar lietas dalībniekiem šīs krīzes laikā, dalībvalstu tiesas un lietas dalībnieku pārstāvji, kam vēl nav e‑Curia konta, tiek aicināti iepazīties ar šo drošo lietojumprogrammu (e‑Curia),kas ļauj elektroniski iesniegt un izsniegt procesuālos dokumentus lietās, kuras izskata šī tiesa. Visi precizējumi par šīs lietojumprogrammas funkcijām un konta atvēršanas kārtību ir atrodami iepriekš minētajā vietnē šeit: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957.

Ņemot vērā situāciju, pieteikuma par konta atvēršanu veidlapas, kas kancelejai tiek nosūtītas elektroniski, izņēmuma kārtā tiek pieņemtas ar nosacījumu, ka tām ir pievienoti nepieciešamie apliecinošie dokumenti, kuri ir pienācīgi parakstīti un skenēti.

* * *


VISPĀRĒJĀ TIESA

VISPĀRĒJĀS TIESAS TIESVEDĪBAS DARBĪBAS PIELĀGOŠANA KORONAVĪRUSA COVID-19 PANDĒMIJAS DĒĻ

[23.04.2020.]

Sanitārās krīzes dēļ Eiropas Savienības Vispārējā tiesa bija spiesta uz laiku pielāgot savu funkcionēšanas kārtību.

Tiesvedības darbības joprojām tiek veiktas, tomēr priekšroka ir dodama īpaši steidzamām lietām (paātrinātā tiesvedība, prioritārā tiesvedība un pagaidu noregulējuma tiesvedība).

Termiņi

Termiņi prasības celšanai nav apturēti, un lietas dalībniekiem tie ir jāievēro, neskarot iespēju atsaukties uz Protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 45. panta otro daļu. Gadījumos, kad termiņi var tikt pagarināti, lietas dalībniekiem savlaicīgi ir jālūdz to pagarināšana, lai tiesa varētu pieņemt attiecīgu lēmumu.

Lai ņemtu vērā grūtības, ar kurām – pilnīgi saprotami – pašlaik sastopas lietas dalībnieki, procesuālie termiņi, kurus noteiks kanceleja, tiks pielāgoti sanitārās krīzes kontekstam.

Tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai

Tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, kuras bija paredzētas laikposmā līdz 2020. gada 15. maijam, ir atliktas uz vēlāku datumu.

Ir paredzams, ka tiesas sēžu mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai noturēšana Vispārējās tiesas sēžu zālēs tiks pakāpeniski atsākta, sākot no 2020. gada 25. maija, ja to ļaus sanitārie apstākļi. Attiecīgo lietu dalībnieku pārstāvji tiks informēti par šo tiesas sēžu datumiem un laikiem.

Turklāt atbilstoši Luksemburgas iestāžu pieņemtajam tiesiskajam regulējumam tiks veikti stingrākie sanitārie pasākumi, lai nodrošinātu optimālu šo tiesas sēžu norisi, tostarp noteikumi par minimālo fizisko distanci un sejas aizsargmasku obligāta lietošana ārpus tiesas sēžu zāles. Lietas dalībnieku pārstāvji tiek aicināti ņemt līdzi savu mantiju.

Lietas dalībnieki tiek aicināti regulāri aplūkot Eiropas Savienības Tiesas tīmekļvietni (https://curia.europa.eu).