Предупреждение

Официален източник са само текстовете, публикувани в Сборника съдебна практика и в Официален вестник на Европейския съюз.

Останалите документи на уебсайта на институцията са поместени там само с информационна цел и подлежат на промяна.

Възпроизвеждане на информацията и текстовете от този уебсайт се разрешава, при условие че се посочи източникът. Читателите следва да обърнат внимание на факта, че някои части от информацията или от текстовете може да са защитени като обект на интелектуалната собственост, и в частност на авторското право.

Създаването на връзки към страници от този уебсайт се разрешава, при условие че:

- прозорецът на браузъра не съдържа никаква друга информация освен страницата от този уебсайт, към която препраща връзката, и адреса на сайта,

- не е променена нито една част от информацията, предоставена на този уебсайт.