Jogi nyilatkozat

A dokumentumoknak kizárólag a „Határozatok Tárában" és az „Európai Unió Hivatalos Lapjában" közzétett változatai minősülnek hivatalos forrásnak.

Az intézmény honlapján hozzáférhető egyéb dokumentumokat az érdeklődők tájékoztatása céljából tesszük közzé, azok tartalma változhat.

A jelen oldalon elérhető dokumentumok és információk azzal a feltétellel többszörözhetők, hogy a forrás feltüntetésre kerül. Felhívjuk az olvasók figyelmét arra, hogy ezen információk és dokumentumok egy része a szellemi alkotások, különösen a szerzői jogok védelme alatt állhat.

A honlapon található oldalakhoz a következő feltételekkel lehet kapcsolatot (linket) létesíteni:

- a kereső („browser") ablaka nem tartalmaz egyéb információt, mint a jelen honlap azon oldala, amellyel a kapcsolatot létrehozza, valamint ezen oldalnak a címét;

- a jelen honlapon szereplő egyetlen információ sem kerül megváltoztatásra.