Naudojimosi svetaine sąlygos

Oficialus dokumentų šaltinis yra tik „Teismo praktikos rinkinyje" arba „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje" paskelbtų dokumentų versijos.

Kiti, per institucijos svetainę pasiekiami dokumentai pateikiami tik visuomenės informavimo tikslais ir gali būti keičiami.

Atgaminti šioje svetainėje pateiktą informaciją ir tekstus leidžiama tik kartu pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį. Atkreipiame skaitytojų dėmesį į tai, jog tam tikra šios informacijos ir tekstų dalis gali būti intelektinės nuosavybės ir visų pirma autorių teisių apsaugos objektas.

Kurti nuorodas, kai kartu atvaizduojami šios svetainės puslapiai, leidžiama, tik jei:

- naršyklės („browser") lange be šios svetainės puslapio, į kurį teikiama nuoroda, ir jo adreso nėra jokios kitos informacijos,

- nekeičiama jokia šios svetainės informacija.