Ostrzeżenie

Jedynie wersje dokumentów opublikowane w „Zbiorze Orzeczeń" lub w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej" stanowią wersję autentyczną.

Pozostałe dokumenty dostępne w serwisie instytucji są zamieszczane do celów informacyjnych, a ich wersja może ulec zmianie.

Powielanie informacji i dokumentów znajdujących się w niniejszym serwisie dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem, że w ich kopiach zostanie umieszczona wzmianka o ich źródłach. Należy mieć na uwadze, że niektóre z tych treści mogą być chronione prawem własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim.

Tworzenie łączy z poszczególnymi stronami niniejszego serwisu jest dozwolone, pod warunkiem że:

- okno przeglądarki nie zawiera żadnej innej informacji aniżeli strona niniejszego serwisu, do której nastąpiło odesłanie, i jego adres

- nie zostanie dokonana żadna zmiana w informacjach zamieszczonych w niniejszym serwisie.