Avertisment

Numai versiunile documentelor publicate în Repertoriul jurisprudenței sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene reprezintă surse oficiale.

Celelalte documente disponibile pe site‑ul instituției sunt afișate în scopul informării publicului și pot fi modificate.

Reproducerea informațiilor și a textelor disponibile pe acest site este permisă cu condiția de a menționa sursa. Atragem atenția cititorilor asupra faptului că anumite părți ale acestor informații și texte pot fi protejate în virtutea dreptului de proprietate intelectuală, în special a dreptului de autor.

Crearea de linkuri cu paginile acestui site este permisă cu condiția ca:

- fereastra browserului să indice doar pagina prezentului site, cu care face linkul, și adresa acestuia, fără a conține nicio altă informație;

- nicio informație disponibilă pe acest site să nu fie modificată.