Upozornenie

Záväzným znením dokumentov je výlučne ich znenie uverejnené v Zbierke rozhodnutí alebo v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ostatné dokumenty, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Súdneho dvora, sú sprístupnené s cieľom informovať verejnosť a môžu byť zmenené.

Reprodukcia informácií a textov obsiahnutých na tejto stránke sa povoľuje pod podmienkou uvedenia ich zdroja. Upozorňujeme čitateľov, že určité časti týchto informácií a textov môžu byť chránené právom duševného vlastníctva, najmä autorským právom.

Vytváranie odkazov na jednotlivé stránky tejto domény sa povoľuje za týchto podmienok:

- okno prehliadača („browser") nesmie obsahovať nijakú inú informáciu než stránku tejto domény, na ktorú odkazuje, a jej adresu,

- nemožno zmeniť nijakú informáciu poskytnutú na tejto stránke.