Opozorilo

Le različice dokumentov, ki so objavljene v „Zbirki odločb sodne prakse" ali v „Uradnem listu Evropske unije" so uradni viri.

Drugi dokumenti, ki so na voljo na spletnem mestu institucije, so objavljeni za obveščanje javnosti in se lahko spremenijo.

Reproduciranje informacij in besedil s tega spletnega mesta je dovoljeno le, če se navede njihov vir. Uporabnike opozarjamo, da nekateri deli teh informacij ali besedil lahko uživajo varstvo na podlagi pravic iz intelektualne lastnine, predvsem avtorske pravice.

Oblikovanje povezav s stranmi tega spletnega mesta je dovoljeno, če:

- okno iskalnika („brskalnika") ne vsebuje nobene druge informacije, razen strani spletnega mesta, s katerim je povezan, in njegov naslov;

- se nobene informacije, predstavljene na tem spletnem mestu, ne spremenijo.