Cookies

Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τoυ παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει ενίοτε να αποθηκεύουμε μικρά αρχεία δεδομένων στις συσκευές των χρηστών των υπηρεσιών μας.

Τι είναι το cookie;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο ένας διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας όταν τον επισκέπτεστε. Καθιστά δυνατή επί παραδείγματι την απομνημόνευση ορισμένων ενεργειών και προτιμήσεων (όνομα χρήστη, γλώσσα, μέγεθος χαρακτήρων και λοιπές ρυθμίσεις απεικόνισης) για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην απαιτείται να εισάγετε εκ νέου τις πληροφορίες αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο ή περιηγείστε από τη μία σελίδα στην άλλη.

Άλλα cookies, προερχόμενα από τρίτους, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων της περιήγησής σας, όταν περιηγείστε σε άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι χρησιμοποιούν στοιχεία αυτών των τρίτων.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε cookies όποτε το επιθυμείτε. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το aboutcookies.org. Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των περισσότερων φυλλομετρητών («browser») με τέτοιον τρόπο ώστε να τα μπλοκάρουν. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, πρέπει ενδεχομένως εσείς οι ίδιοι να εισάγετε ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα διαδικτυακό τόπο, ενώ ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τα τεχνικά cookies

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies με σκοπό να απομνημονεύσουν:

  • τις προτιμήσεις σας απεικόνισης, όπως η γλώσσα, το κοντράστ και το μέγεθος των χαρακτήρων·
  • αν έχετε ήδη απαντήσει στην ερώτηση αν το περιεχόμενο σας ήταν χρήσιμο (η ερώτηση θα σας τεθεί έτσι μόνο μία φορά)·
  • αν έχετε αποδεχτεί να χρησιμοποιούμε cookies στον παρόντα διαδικτυακό τόπο·
  • αν έχετε αποδεχτεί την αποθήκευση ορισμένων στοιχείων από το YouTube.

Μπορείτε να τα μπλοκάρετε ή να τα διαγράψετε, αλλά τότε υπάρχει κίνδυνος να εμποδίσετε την ομαλή λειτουργία ορισμένων στοιχείων του διαδικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα cookies δεν αποσκοπούν στην προσωπική ταυτοποίησή σας, ελέγχουμε δε πλήρως τα σχετικά δεδομένα. Αυτά τα cookies δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται εδώ.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται με τον τρόπο αυτόν είναι τα ακόλουθα:

Ονομασία

Προμηθευτής

Σκοπός

Λήξη

Είδος

JSESSIONID

curia.europa.eu

Διατηρεί τις ρυθμίσεις των παραμέτρων των χρηστών μέσω των αιτήσεων σελίδας.

Περίοδος σύνδεσης

HTTP

jcms.prefs

curia.europa.eu

Καθιστά δυνατή τη διατήρηση προτιμήσεων του χρήστη, ιδίως για τις ανοιχτές καρτέλες

Περίοδος σύνδεσης

HTTP

cookieconsent_status

curia.europa.eu

Αποθηκεύει την άδεια του χρήστη για τη χρήση cookies για τον τρέχοντα τομέα

1 έτος

HTTP

cookieconsent_status_youtube

curia.europa.eu

Αποθηκεύει τη συμφωνία ή άρνηση αποθήκευσης των στοιχείων του YouTube

1 έτος

HTTP

cookiesurvey_status

curia.europa.eu

Αποθηκεύει το αν ο χρήστης έχει ήδη δει την πρόσκληση να μετάσχει σε έρευνα γνώμης

1 μήνας

HTTP

critere

curia.europa.eu

Αποθηκεύει τα κριτήρια της αναζήτησης στη βάση δεδομένων νομολογίας

Περίοδος σύνδεσης

 

 

HTTP

expiredSession

curia.europa.eu

Καθιστά δυνατό να γνωρίζουμε αν έχει λήξει η περίοδος σύνδεσης με τη βάση δεδομένων νομολογίας

Περίοδος σύνδεσης

HTTP

YouTube

Χρησιμοποιούμε το YouTube για βίντεο που εξηγούν το έργο του Δικαστηρίου. Το YouTube έχει δικά του cookies και δική του πολιτική σεβασμού του ιδιωτικού βίου, στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Χρησιμοποιούμε το YouTube με τις πιο αυστηρές ρυθμίσεις απορρήτου για να περιορίσουμε τη χρήση των cookies του. Ωστόσο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα βίντεο, πρέπει να αποδεχτείτε αυτά τα cookies.

Εάν έχετε επιλέξει στον φυλλομετρητή σας να μη δέχεστε τα cookies τρίτων, τα στοιχεία αυτά δεν θα αποθηκεύονται.

Ονομασία

Προμηθευτής

Σκοπός

Λήξη

Είδος

yt-remote-cast-installed

youtube-nocookie.com

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη για βίντεο από το YouTube

Περίοδος σύνδεσης

HTML

yt-remote-connected-devices

youtube-nocookie.com

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη για βίντεο από το YouTube

Μόνιμο

HTML

yt-remote-device-id

youtube-nocookie.com

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη για βίντεο από το YouTube

Μόνιμο

HTML

yt-remote-fast-check-period

youtube-nocookie.com

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη για βίντεο από το YouTube

Περίοδος σύνδεσης

HTML

yt-remote-session-app

youtube-nocookie.com

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη για βίντεο από το YouTube

Περίοδος σύνδεσης

HTML

yt-remote-session-name

youtube-nocookie.com

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη για βίντεο από το YouTube

Περίοδος σύνδεσης

HTML

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση cookies του YouTube στον ιστότοπων μας κάνοντας κλικ:

OK

Europa Analytics

Europa Analytics is the corporate service which measures the effectiveness and efficiency of the EU institutions' web sites.

Europa Analytics is based on the open source analytics platform “Matomo” and is installed on a PHP/MySQL webserver.

Both the infrastructure and software are under the full control of the European Commission and comply with the current EU data protection legislation.

This platform enables the protection of end-user personal data thanks to features such as IP address de-identification and a mechanism for users to opt-out so that their browsing is not processed for analytics purposes.

It is managed by the European Commission on behalf of all EU institutions and bodies.

If you have activated the “Do Not Track” feature in your browser, Europa Analytics cookies will not be stored on your computer.

This does not affect your navigation experience on the Curia web site.

Name

Provider

Purpose

Expiry

Type

_pk_id

curia.europa.eu

Used to check whether a user has already visited the site before.

56 weeks

HTTP

_pk_ses

curia.europa.eu

User’s Session ID

Session

HTTP

eu_optout

curia.europa.eu

Stores the user’s preference to not be tracked by Europa Analytics

53 weeks

HTTP

 

More about Europa Analytics

OPT-IN