Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto stránky musíme niekedy na zariadeniach našich používateľov ukladať malé dátové súbory.

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý internetová stránka ukladá do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď si ju prehliadate. Umožňuje napríklad zapamätať si na určitý čas Vaše kroky a preferencie (meno používateľa, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazenia) s cieľom zabezpečiť, aby ste tieto informácie nemuseli pri každej návšteve tejto stránky alebo pri prechádzaní z jednej stránky na druhú ich opätovne zadávať.

Môžu Vás sledovať aj ďalšie súbory cookies pochádzajúce od tretích osôb, keď prejdete na iné stránky používajúce súčasti týchto tretích osôb.

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kedykoľvek kontrolovať a/alebo vymazať. Viac informácií nájdete na stránke aboutcookies.org. Máte možnosť vymazať všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené na Vašom počítači, a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby ich blokovali. V takom prípade však zrejme budete musieť sami vybrať určité parametre, a to zakaždým, keď navštívite stránku, a je možné, že niektoré služby a funkcie nebudú dostupné.

Ako používame súbory cookies?

Cookies technickej povahy

Niektoré naše stránky používajú súbory cookies s cieľom zapamätať si:

  • Vaše parametre zobrazenia ako jazyk, kontrast a veľkosť písma,
  • či ste už odpovedali na otázku o prieskume týkajúcom sa toho, či bol pre Vás obsah stránky užitočný (otázka Vám teda bude položená len raz),
  • či ste súhlasili s tým, že na tejto stránke používame súbory cookies,
  • či ste súhlasili s ukladaním niektorých súčastí službou YouTube.

Súbory cookies môžete zablokovať alebo vymazať, ale riskujete, že určité časti stránky nebudú správne fungovať.

Informácie v súboroch cookies neslúžia na Vašu osobnú identifikáciu a všetky údaje v nich sú pod našou kontrolou. Tieto súbory cookies sa nikdy nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu uvedené.

Takto sa používajú tieto súbory cookies:

Názov

Poskytovateľ

Účel

Platnosť

Typ

JSESSIONID

curia.europa.eu

Ukladá nastavenie parametrov používateľov počas výziev od stránky.

Relácia

HTTP

jcms.prefs

curia.europa.eu

Umožňuje ukladať nastavenie parametrov používateľa, najmä otvorené záložky

Relácia

HTTP

cookieconsent_status

curia.europa.eu

Ukladá povolenie používateľa na používanie súborov cookies pre celú doménu

1 rok

HTTP

cookieconsent_status_youtube

curia.europa.eu

Ukladá povolenie alebo zákaz ukladania súčastí službou YouTube

1 rok

HTTP

cookiesurvey_status

curia.europa.eu

Ukladá, či používateľovi už bola predložená výzva zúčastniť sa na prieskume

1 mesiac

HTTP

critere

curia.europa.eu

Ukladá kritériá vyhľadávania vykonaného v databáze judikatúry

Relácia

HTTP

expiredSession

curia.europa.eu

Umožňuje zistiť, či platnosť relácie databázy judikatúry už uplynula

Relácia

HTTP

YouTube

Služby YouTube využívame na uverejňovanie videí, v ktorých vysvetľujeme prácu Súdneho dvora. YouTube má svoje vlastné súbory cookies a politiku rešpektovania súkromia, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

YouTube používame v režime rozšíreného dôverného zaobchádzania, aby sme minimalizovali množstvo súborov cookies používaných spoločnosťou YouTube. V závislosti od nastavení prehliadača sa však niektoré súčasti môžu ukladať do Vášho počítača.

Pred sledovaním videí musíte akceptovať prijímanie týchto súborov cookies.

Ak ste sa vo Vašom prehliadači nastavili možnosť neakceptovať cookies tretích strán, tieto súčasti sa nebudú ukladať.

 

Názov

Poskytovateľ

Účel

Platnosť

Typ

yt‑remote‑cast‑installed

youtube‑nocookie.com

Ukladá používateľské parametre prehrávania videa pre vložené videá YouTube

Relácia

HTML

yt‑remote‑connected‑devices

youtube‑nocookie.com

Ukladá používateľské parametre prehrávania videa pre vložené videá YouTube

Persistent

HTML

yt‑remote‑device‑id

youtube‑nocookie.com

Ukladá používateľské parametre prehrávania videa pre vložené videá YouTube

Persistent

HTML

yt‑remote‑fast‑check‑period

youtube‑nocookie.com

Ukladá používateľské parametre prehrávania videa pre vložené videá YouTube

Relácia

HTML

yt‑remote‑session‑app

youtube‑nocookie.com

Ukladá používateľské parametre prehrávania videa pre vložené videá YouTube

Relácia

HTML

yt‑remote‑session‑name

youtube‑nocookie.com

Ukladá používateľské parametre prehrávania videa pre vložené videá YouTube

Relácia

HTML

 

Váš súhlas týkajúci sa používania súborov cookies služby YouTube na našej stránke môžete odvolať kliknutím tu:

OK

Europa Analytics

Europa Analytics je služba Európskej komisie, ktorá analyzuje a hodnotí efektívnosť internetových stránok európskych inštitúcií.

Využíva analytickú platformu s otvoreným zdrojovým kódom „Matomo“ a je nainštalovaná na webovom serveri PHP/MySQL.

Infraštruktúra a softvér sú pod úplnou kontrolou Európskej komisie a sú v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov konečných používateľov vďaka takým opatreniam dostupným pre používateľov, ako anonymizácia IP adresy a mechanizmus dezaktivácie, a to s cieľom dosiahnuť, aby sa ich aktivita na internete nepoužívala na analytické účely.

Spravuje ju Európska komisia, a to pre všetky inštitúcie a orgány EÚ.

Ak ste vo svojom prehliadači aktivovali funkciu „Nesledovať“, súčasti Europa Analytics sa nebudú ukladať.

Tieto súčasti nemajú vplyv na prehliadanie stránok Curia.

Názov

Poskytovateľ

Účel

Platnosť

Typ

_pk_id

curia.europa.eu

Umožňuje zistiť, či používateľ už navštívil stránku.

56 týždňov

HTTP

_pk_ses

curia.europa.eu

Identifikačné číslo relácie používateľa

Relácia

HTTP

eu_optout

curia.europa.eu

Ukladá nastavenie o výbere nebyť sledovaný službou Europa Analytics

53 týždňov

HTTP

Viac informácií o službe Europa Analytics

OPT-IN