Zaštita osobnih podataka

Europska unija pridaje posebnu pozornost poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka.

Politika u području zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018.

Iako je ovo mrežno mjesto moguće pregledavati a da se pritom uopće ne daju osobne informacije, one su ponekad nužne za pružanje željenih mrežnih usluga.

Na stranicama i uslugama gdje se zahtijevaju te informacije, one se obrađuju u skladu s navedenom uredbom te se navodi posebna obavijest o zaštiti osobnih podataka uz opis načina na koji se ti podaci koriste.

U tom pogledu:

  • za svaku mrežnu uslugu voditelj obrade određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka te osigurava usklađenost te usluge s Uredbom 2018/1725;
  • službenik za zaštitu podataka osigurava primjenu odredaba Uredbe i savjetuje voditelje obrade u vezi s ispunjavanjem njihovih obveza;
  • Sud Europske unije vodi evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka koju možete pregledati podnošenjem zahtjeva službeniku za zaštitu podataka (više informacija na stranici službenik za zaštitu podataka);
  • Europski nadzornik za zaštitu podataka neovisno je nadzorno tijelo u pogledu svih institucija Unije, osim za Sud Europske unije kad djeluje u okviru svoje sudbene nadležnosti.

Ovo mrežno mjesto ponekad sadržava poveznice prema vanjskim mrežnim mjestima. S obzirom na to da Sud Europske unije ne nadzire ta mrežna mjesta, molimo da sami provjerite njihovu politiku u području poštovanja privatnog života.

Što je to mrežna usluga?

Mrežna usluga jest usluga ili građa dostupna na internetu radi unapređenja komunikacije između građana i poduzetnika, s jedne strane, i europskih institucija, s druge strane.

Na ovom mrežnom mjestu dostupne su tri vrste usluga:

  • usluge informiranja kojima se građanima, medijima, poduzetnicima, upravama i drugim odgovornim osobama pruža jednostavan i učinkovit pristup informacijama, unapređujući na taj način transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti Unije;
  • usluge interaktivne komunikacije koje omogućuju bolji kontakt s građanima, poduzetnicima, civilnim društvom i javnim subjektima;
  • transakcijske usluge koje pružaju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s Unijom, a koje se primjerice odnose na javnu nabavu, financijske transakcije, zapošljavanje, prijave na događanja, stjecanje ili kupovinu dokumenata.

Na koji način obrađujemo vašu elektroničku poštu i poruke?

Brojne stranice ovog mrežnog mjesta omogućuju vam komunikaciju s različitim službama slanjem elektroničke pošte odnosno korištenjem obrasca za kontakt.

Kada šaljete poruku, vaši se osobni podaci pohranjuju samo u mjeri koja je nužna za davanje odgovora. Ako vam nadležan odjel ne može dostaviti odgovor, moguće je da će vašu poruku proslijediti drugoj službi.

U slučaju pitanja o obradi vaših poruka ili osobnih podataka, slobodno ga navedite u svojoj poruci.