A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezett a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme mellett.

A természetes személyeknek a személyes adatok intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelmére vonatkozó szabályozás a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Habár e honlap bármilyen személyes információ megadása nélkül is használható, az elérni kívánt online szolgáltatások elérése érdekében ugyanakkor néha szükség van ilyen információkra.

A személyes információkat megkövetelő oldalak és szolgáltatások a fent hivatkozott rendeletnek megfelelően kezelik azokat, és a személyes adatok védelmére vonatkozó, külön tájékoztatást tartalmaznak, amely leírja ezen adatok felhasználási módját.

Ezzel kapcsolatban:

  • az adatkezelő minden online szolgáltatás esetén meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, és gondoskodik arról, hogy e szolgáltatás megfeleljen a 2018/1725 rendeletnek;
  • az adatvédelmi tisztviselő biztosítja a rendelet rendelkezéseinek alkalmazását, valamint tanácsokkal látja el az adatkezelőket a kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban;
  • az Európai Unió Bírósága nyilvántartást vezet a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységekről, amelyet az adatvédelmi tisztviselőnél tekinthet meg (további információkért látogassa meg az adatvédelmi tisztviselő oldalát);
  • az igazságszolgáltatási feladatkörében eljáró Bíróság kivételével valamennyi uniós intézmény tekintetében az európai adatvédelmi biztos minősül a független felügyeleti hatóságnak.

Ez a honlap bizonyos esetekben külső honlapokra vezető linkeket tartalmaz. Mivel ezeket nem ellenőrizzük, javasoljuk, hogy tekintsék meg a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos szabályozásaikat.

Mi az online szolgáltatás?

Az online szolgáltatás egyfelől a polgárok és a vállalkozások, másfelől az európai intézmények közötti kommunikáció javítására irányuló szolgáltatás vagy interneten hozzáférhető forrás.

Ez a honlap három fajta online szolgáltatást kínál, vagy kínál majd a jövőben:

  • információs szolgáltatások, amelyek egyszerű és hatékony hozzáférést biztosítanak a polgárok, a média, a vállalkozások, a hatóságok és más adatkezelők számára az információkhoz, és így elősegítik az uniós politikák és tevékenységek átláthatóságát és megértését;
  • interaktív kommunikációs szolgáltatások, amelyek jobb kapcsolatot tesznek lehetővé a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil társadalommal és a politikai szereplőkkel;
  • ügyleti szolgáltatások, amelyek hozzáférést biztosítanak az Unióval folytatott, minden alapvető ügylethez, például a közbeszerzéssel, a pénzügyi műveletekkel, a felvétellel, az eseményekre való jelentkezéssel, illetve dokumentumok beszerzésével vagy vásárlásával kapcsolatban.

Hogyan kezeljük az e-mailjet és az üzeneteit?

A honlap számos oldala a nekünk küldött e-mail vagy kapcsolattartási űrlap használata révén lehetővé teszi a különböző szervezeti egységekkel való kapcsolattartást.

Amikor üzenetet küld nekünk, a személyes adatait csak akkor vesszük nyilvántartásba, ha választ kell küldenünk Önnek. Ha az illetékes részleg nem tud válasszal szolgálni, továbbíthatja az üzenetét egy másik szervezeti egységnek.

Ha az üzeneteinek és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdése van, azt beleírhatja az üzenetébe.