A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezetten védi a magánszféra tiszteletben tartásához való jogot.

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő kezelése tekintetében az egyének védelmét célzó intézkedések jelenleg a 2000. december 18‑i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapulnak, nem pedig a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező (EU) 2016/679 rendeleten („GDPR”). A 45/2001/EK rendelet új változata jelenleg elfogadás alatt áll. A jelen honlapon található jogi nyilatkozatokat frissíteni fogjuk az új változatnak megfelelően.

E honlapon a látogatók anélkül böngészhetnek, hogy bármiféle információt meg kellene adniuk önmagukról, egyes esetekben azonban az igénybe venni kívánt elektronikus szolgáltatásokhoz (e‑szolgáltatás)szükség van személyes információk közlésére.

A személyes adatokra igényt tartó oldalak üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói a megadott információkat a fent említett rendelet tartalmával összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel ezeket az adatokat.

Ennek megfelelően:

  • mindegyik e‑szolgáltatás vonatkozásában egy adatkezelő meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és módját, és gondoskodik e szolgáltatásnak a magánszféra tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezésekkel való összhangjáról;
  • adatvédelmi felelős gondoskodik a rendelet rendelkezéseinek betartásáról, valamint tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (a rendelet 24. cikke);
  • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél – kivéve az Európai Unió Bíróságát, amikor igazságszolgáltatási hatáskörben jár el – figyelemmel kíséri a szabályok betartását.

E honlap elszórtan tartalmaz külső honlapokra irányító linkeket is. A Bíróság nem gyakorol felügyeletet e külső honlapok felett, ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy tanulmányozzák az érintett honlapokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

Mi az az e‑szolgáltatás?

Az e‑szolgáltatások az interneten elérhető olyan szolgáltatások vagy erőforrások, amelyek az egyfelől a polgárok és a vállalkozások, másfelől az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

E honlapon háromféle e‑szolgáltatást kínálunk:

  • információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz, és ezáltal növelik az uniós szakpolitikák és tevékenységek átláthatóságát és ismertségét;
  • interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közszférabeli szereplőkkel való kapcsolattartást;
  • ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat, például EU‑beli közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő‑toborzás, eseményekre való regisztrálás, dokumentumok ingyenes vagy térítés ellenében történő beszerzése kapcsán, stb.