Asmens duomenų apsauga Curia svetainėje

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi gerbti privatų gyvenimą ir saugoti asmens duomenis.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo politika, susijusi su fizinių asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis, grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725.

Šiame puslapyje pateikiami paaiškinimai dėl asmens duomenų tvarkymo ieškant informacijos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Išsamesnė su asmens duomenų tvarkymu, kurį vykdydama įvairias jai pavestas funkcijas atlieka institucija, susijusi informacija pateikiama svetainės meniu „Institucija“ esančioje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

 

Informacijos paieška Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje ir naudojimasis šia svetaine

Informacijos paieška Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje ir naudojimasis šia svetaine kartais reikalauja asmens duomenų tvarkymo.

Formos

Svetainėje pateiktos formos, skirtos susisiekti su tam tikromis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo tarnybomis arba pateikti joms prašymą. Šiose formose numatyta, jog tam, kad būtų veiksmingai atsakyta į prašymą, turi būti pateikti tam tikri asmens duomenys.

Tokią informaciją prašančios pateikti tarnybos ją tvarko vadovaudamosi minėtu reglamentu, o atitinkamose formose pateikiamas specialus informacinis pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos, kuriame nurodyta, kaip institucija naudoja šiuos duomenis, taip pat – atlikto tvarkymo tikslas.

Kiekvienu atveju atitinkamuose informaciniuose pranešimuose nurodomas duomenų valdytojas. Be to, pranešimuose pateikiama informacija apie Jūsų turimas su asmens duomenų apsauga susijusias teises ir asmenis, kuriems galite pateikti klausimų dėl tokių duomenų tvarkymo.

Slapukai

Tam, kad ši svetainė tinkamai veiktų ir būtų paprasčiau joje naršyti, naudojami slapukai.

Tam tikrais atvejais į naudotojo kompiuterį gali būti įdiegti trečiųjų šalių slapukai. Visų pirma taip yra tam, kad būtų galima žiūrėti vaizdo įrašus YouTube svetainėje, arba kai naudotojas sutinka, kad būtų renkama su naršymu svetainėje susijusi informacija šios svetainės analizės ir pagerinimo sumetimais.

Išsamesnės informacijos apie slapukų naudojimą ir tai, kaip juos ištrinti arba jų atsisakyti, galite rasti slapukams skirtame svetainės tinklalapyje.

Socialinės medijos

Įgyvendindamas visuomenės informavimo politiką Europos Sąjungos Teisingumo Teismas naudojasi tam tikromis socialinėmis medijomis. Visų pirma tai yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo YouTube kanalas ir Komunikacijos direktorato Twitter paskyra.

Svetainėje taip pat suteikiama galimybė dalytis informacija per Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest ar Reddit.

Jūs galite gauti prieigą prie šių socialinių medijų, naudodamiesi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svetainėje esančiomis atitinkamomis piktogramomis. Kiekviena iš šių medijų taiko savo privataus gyvenimo apsaugos politiką. Atsidarę šias svetaines, išeinate iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svetainės ir Jūsų duomenis tvarko šios socialinės medijos, laikydamosi savo pačių politikos privataus gyvenimo apsaugos srityje.

YouTube vaizdo įrašus galima žiūrėti ir tiesiogiai Teisingumo Teismo svetainėje. Tokiu atveju YouTube gali būti tiesiogiai naudojami slapukai ar kitos sekimo priemonės. Jei norite išvengti šio sekimo, kviečiame susipažinti su patarimais, kurie pateikti slapukams skirtame mūsų puslapyje.

„Who is who“

Svetainėje taip pat pateikta nuoroda į oficialųjį Europos Sąjungos katalogą, administruojamą Europos Sąjungos leidinių biuro. Atsidarę šio katalogo puslapį, išeinate iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svetainės; toliau taikoma Leidinių biuro politika privataus gyvenimo apsaugos srityje.

Kontaktai

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad vykdydamas neteismines funkcijas Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taikytų Reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas ir pataria institucijos duomenų valdytojams, kaip tinkamai vykdyti jiems tenkančias su asmens duomenų apsauga susijusias pareigas.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu, atliekamu ieškant informacijos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svetainėje, susijusiais klausimais, naudodamiesi svetainėje pateikta kontaktų forma ir nurodydami, kad klausimas susijęs su „ES Teisingumo Teisme atliekamu mano asmens duomenų tvarkymu“.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Visoms Europos Sąjungos institucijoms, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kai jis vykdo savo teismines funkcijas, nepriklausoma kontrolės institucija yra Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Jei manote, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis nesilaikyta Reglamento (ES) 2018/1725, turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.