Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti privatumo ir asmens duomenų apsaugą.

Fizinių asmenų apsaugos politika Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams tvarkant asmens duomenis grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725.

Nors šią svetainę galima naršyti nepateikiant jokios asmeninės informacijos, kartais ją būtina nurodyti tam, kad būtų suteiktos norimos e. paslaugos.

Kai tinklalapis ar tarnyba prašo pateikti tokią informaciją, ji tvarkoma laikantis minėto reglamento; kiekviename tokiame tinklalapyje pateikiamas specialus informacinis pranešimas apie asmens duomenų apsaugą, kuriame pateikiama informacija, kaip bus naudojami tokie duomenys.

Šiuo atžvilgiu :

  • dėl kiekvienos konkrečios e. paslaugos duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones ir užtikrina, kad konkreti e. paslauga atitiktų Reglamentą 2018/1725;
  • duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir konsultuoja duomenų valdytojus dėl tinkamo jų pareigų vykdymo;
  • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas administruoja asmens duomenų tvarkymo veiksmų registrą, su kuriuo galite susipažinti kreipęsi į duomenų apsaugos pareigūną (dėl išsamesnės informacijos žr. duomenų apsaugos pareigūno pusla);
  • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia kaip nepriklausoma visų ES institucijų, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kai jis atlieka savo teismines funkcijas, priežiūros institucija.

Šioje svetainėje kartais pateikiamos nuorodos į išorines svetaines. Kadangi mes jų nekontroliuojame, raginame jus susipažinti su jų privatumo apsaugos politika.

Kas yra e. paslauga?

Elektroninė paslauga – tai internete teikiama paslauga arba šaltinis, kuriuo siekiama pagerinti piliečių ir įmonių bendravimą su Europos institucijomis.

Šioje svetainėje teikiamos arba bus teikiamos trijų rūšių e. paslaugos:

  • informavimo paslaugos, kuriomis naudodamiesi piliečiai, žiniasklaida, įmonės, administracinės įstaigos ir kiti sprendimų priėmėjai gali lengvai ir veiksmingai susipažinti su informacija ir kurios padeda didinti ES politikos ir veiklos skaidrumą ir supratimą apie jas;
  • interaktyviosios komunikacijos paslaugos, kurios sudaro sąlygas piliečiams, įmonėms, pilietinei visuomenei ir viešiesiems subjektams lengviau užmegzti ryšius;
  • sandorių paslaugos, kurios sudaro sąlygas sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešieji pirkimai, finansinės operacijos, įdarbinimas, registracija į renginius, dokumentų įsigijimas arba pirkimas ir pan.

Kaip yra tvarkomi jūsų el. laiškai ir žinutės?

Įvairiuose svetainės puslapiuose leidžiama bendrauti su įvairiomis tarnybomis, išsiunčiant joms el. laišką arba pasinaudojant kontaktų forma.

Kai siunčiate žinutę, jūsų asmens duomenys užregistruojami tik tiek, kiek jų reikia tam, kad jums galima būtų pateikti atsakymą. Jeigu atsakinga tarnyba negali jums pateikti atsakymo, ji gali perduoti jūsų žinutę kitai tarnybai.

Jeigu jums kyla klausimų dėl jūsų žinučių arba asmens duomenų tvarkymo, galite juos nurodyti savo žinutėje.