Personas datu aizsardzība Curia vietnē

Eiropas Savienība apņēmīgi ievēro privātumu un aizsargā personas datus.

Eiropas Savienības Tiesas politika jautājumā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725.

Šajā vietnē atradīsiet paskaidrojumus par personas datu apstrādi, kas tiek veikta Eiropas Savienības Tiesas interneta vietnes apmeklējuma laikā.

Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, ko iestāde veic, pildot dažādus uzdevumus, ir pieejama izvēlnes “Iestāde” sadaļā “Personas datu aizsardzība”. Jūs varat arī iepazīties ar Datu apstrādes darbību centrālo reģistru.

 

Eiropas Savienības Tiesas interneta vietnes apmeklēšana un izmantošana

Eiropas Savienības Tiesas interneta vietnes apmeklēšanai un izmantošanai dažkārt ir nepieciešama noteiktu personas datu apstrāde.

Veidlapas

Vietnē ir atrodamas veidlapas, lai sazinātos ar dažādiem Eiropas Savienības Tiesas dienestiem vai nosūtītu tiem kādu pieteikumu. Šajās veidlapās jānorāda noteikti personas dati, lai uz pieteikumu varētu sniegt lietderīgu atbildi.

Dienesti, kas šo informāciju pieprasa, to apstrādā atbilstoši iepriekš minētajai regulai un attiecīgajās veidlapās ir īpašs informatīvs paziņojums par personas datu aizsardzību, kurā aprakstīts, kādā veidā sniegtie dati iestādē tiek izmantoti, kā arī precizēts apstrādes priekšmets.

Katras apstrādes pārzinis ir norādīts attiecīgajā informatīvajā paziņojumā. Paziņojumos tostarp ir ietverta arī informācija par jūsu tiesībām personas datu aizsardzības jomā, kā arī norādītas personas, ar kurām sazināties, ja jums rodas jautājumi par šo datu apstrādi.

Sīkdatnes

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu tās pareizu darbību un atvieglotu tās pārlūkošanu.

Atsevišķos gadījumos lietotāja datorā var tikt ievietotas trešo personu sīkdatnes. Tostarp tas tā ir gadījumā, kad nepieciešams attēlot YouTube ievietotus videomateriālus, vai kad lietotājs piekrīt, ka viņa pārlūkošanas dati tiek vākti analīzes un vietnes uzlabošanas nolūkiem.

Plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu un veidiem, kā tās izdzēst vai nesaņemt, ir pieejama sīkdatnēm veltītajā vietnes lapā.

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

Eiropas Savienības Tiesa ārējās saziņas politikas vajadzībām izmanto dažus sociālos plašsaziņas līdzekļus. Tostarp var norādīt Eiropas Savienības Tiesas YouTube kanālu, kā arī Saziņas direkcijas Twitter kontu.

Vietne piedāvā arī iespēju kopīgot informāciju ar Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest vai Reddit starpniecību.

Šiem sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem varat piekļūt, izmantojot attiecīgās ikonas, kas izvietotas Eiropas Savienības Tiesas vietnē. Šie plašsaziņas līdzekļi īsteno paši savu privātuma aizsardzības politiku. Piekļūstot šīm vietnēm, jūs pametat Eiropas Savienības Tiesas vietni un jūsu datus apstrādā šie sociālie plašsaziņas līdzekļi atbilstoši savai privātuma aizsardzības politikai.

Vietnē YouTube ievietotos videomateriālus var skatīties arī tieši no Tiesas vietnes. Šādā gadījumā YouTube tiešā veidā var izmantot sīkdatnes vai citus izsekošanas līdzekļus. Lai izvairītos no šīs izsekošanas, jūs tiekat aicināti izmantot sīkdatnēm veltītajā vietnes lapā piedāvātos padomus.

Who is who

Vietnē ir ietverta arī saite uz Eiropas Savienības iestāžu kontaktinformācijas katalogu, kuru pārvalda Eiropas Savienības Publikāciju birojs. Piekļūstot lapai, kurā ir atrodams šis katalogs, jūs pametat Eiropas Savienības Tiesas vietni, un ir piemērojama Eiropas Savienības Publikāciju biroja politika privātuma aizsardzības jomā.

Saziņa

Datu aizsardzības speciālists

Datu aizsardzības speciālists uzrauga Regulas (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti noteikumu piemērošanu, Eiropas Savienības Tiesai veicot ar tiesas spriešanu nesaistītus uzdevumus, un sniedz padomus pārziņiem iestādes ietvaros saistībā ar to pienākumu personas datu aizsardzības jomā izpildi.

Visos jautājumos par personas datu apstrādi, kas notiek Eiropas Savienības Tiesas interneta vietnes apmeklējuma laikā, var sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, izmantojot vietnē ietverto saziņas veidlapu un norādot, ka jautājums attiecas uz “manu personas datu apstrādi ES tiesā”.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Attiecībā uz visām Eiropas Savienības iestādēm, izņemot Eiropas Savienības Tiesu, kad tā īsteno tiesas spriešanas darbības, neatkarīgā uzraudzības iestāde ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrādē nav ievērota Regula (ES) 2018/1725, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.