Protezzjoni tad-Data personali

L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tiżgura r-rispett tal-ħajja privata u l-protezzjoni tad-data personali tal-utent.

Il-politika dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċji u aġenziji tal-Unjoni hija bbażata fuq ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat‑23 ta’ Ottubru 2018.

Għalkemm int tista’ tinnaviga fil-parti l-kbira ta’ dan is-sit mingħajr ma tagħti ebda informazzjoni dwarek innifsek, f’xi każijiet, l-informazzjoni personali hija meħtieġa sabiex jiġu pprovduti s-servizzi online li int tkun qed titlob.

Il-paġni u s-servizzi li jirrikjedu din l-informazzjoni jittrattawha konformement mar-Regolament iċċitat iktar ’il fuq u fihom avviż informattiv speċifiku fuq il-protezzjoni tal-ħajja privata u l-protezzjoni tad-data personali li tindika kif dik id-data tintuża.

F’dan ir-rigward:

  • għal kull servizz online speċifiku, kontrollur jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali u jiżgura l-konformità ta’ dan is-servizz mar-Regolament 2018/1725;
  • l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jiżgura l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar l-osservanza tad-dmirijiet tagħhom;
  • il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea żżomm reġistru tal-attivitajiet ta’ pproċessar tad-data personali, li tista’ tikkonsulta flimkien mal-Uffiċjal (għal iktar informazzjoni, ikkonsulta l-paġna tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data);
  • għall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, ħlief għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tkun qed taġixxi fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet ġudizzjarji tagħha, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jaġixxi bħala awtorità indipendenti ta’ superviżjoni.

F’xi każijiet, dan is-sit jipprovdi links għal siti esterni. Peress li ma nistgħux nikkontrollawhom, inħeġġuk taqra l-politika tagħhom għar-rispett tal-ħajja privata.

X’inhu servizz online?

Servizz online huwa servizz jew riżorsa disponibbli fuq l-internet sabiex tittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-impriżi minn naħa u l-Istituzzjonijiet Ewropej min-naħa l-oħra.

Tliet tipi ta’ servizzi online qegħdin jew sejrin jiġu offruti minn dan is-sit:

  • is-servizzi ta’ informazzjoni li jipprovdu liċ-ċittadini, il-midja, l-impriżi, l-amministrazzjonijiet u persuni oħra responsabbli b’aċċess ħafif u effettiv għall-informazzjoni, b’tali mod li jiżdiedu t-trasparenza u l-ftehim tal-politiki u l-attivitajiet tal-UE;
  • is-servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatt aħjar maċ-ċittadini, l-impriżi, is-soċjetà ċivili u l-atturi pubbliċi;
  • is-servizzi ta’ tranżazzjonijiet li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjonijiet mal-UE, li jirrigwardaw pereżempju l-kuntratti pubbliċi, it-tranżazzjonijiet finanzjarji, ir-reklutaġġ, ir-reġistrazzjoni għal avveniment, il-ksib jew ix-xiri ta’ dokumenti, eċċ.

Kif tiġi pproċessata l-posta elettronika u l-messaġġi mibgħuta minnek?

Numru ta’ paġni tas-sit jippermettu li tikkomunika mad-dipartimenti differenti, billi tibgħat messaġġ elettroniku jew bl-użu tal-formola ta’ kuntatt.

Meta tibgħat messaġġ, id-data personali tiegħek tiġi rreġistrata biss sa fejn huwa meħtieġ sabiex tingħata tweġiba. Fil-każ li t-tim responsabbli ma jistax jipprovdi tweġiba, il-messaġġ tiegħek jista’ jintbagħat lil dipartiment ieħor.

Jekk għandek mistoqsija dwar l-ipproċessar tal-messaġġi tiegħek jew tad-data personali tiegħek, tista’ tinkludiha fil-messaġġ tiegħek.