Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika „varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti“ trenutno temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 (in ne na Uredbi (EU) št. 2016/679 (GDPR), ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES). Nova različica Uredbe (ES) št. 45/2001 je trenutno v postopku sprejemanja. Pravna obvestila na tej strani bodo posodobljena v skladu z novo različico.

Čeprav lahko po tej strani brskate, ne da bi morali razkriti osebne podatke, so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev.

Na spletnih mestih in v zvezi s storitvami, ki potrebujejo te informacije, se osebni podatki obdelujejo v skladu s politiko, opredeljeno v zgoraj navedeni uredbi, vsebujejo pa tudi posebno izjavo o varstvu zasebnosti s pojasnili glede uporabe teh podatkov.

V zvezi s tem:

  • za vsako e-storitev upravljavec podatkov določi namen in način obdelave osebnih podatkov ter skrbi za skladnost posamezne e-storitve s politiko varstva osebnih podatkov;
  • uradna oseba za varstvo podatkov skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev (glej člen 24 Uredbe).
  • neodvisni nadzorni organ za vse institucije, z izjemo Sodišča Evropske unije v zvezi z izvajanjem sodne pristojnosti, je evropski nadzornik za varstvo podatkov;

To spletno mesto včasih vsebuje tudi povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ker nad slednjimi nimamo nadzora, vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva zasebnosti.

Kaj je e-storitev?

E-storitev je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

To spletno mesto ponuja tri vrste e-storitev:

  • informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost ter izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
  • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti;
  • transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.