Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti in osebnih podatkov uporabnikov.

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije temelji na Uredbi (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018.

Čeprav lahko po tem spletnem mestu brskate, ne da bi morali razkriti osebne podatke, so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev.

Na spletnih straneh in v zvezi s storitvami, za katere so potrebne te informacije, se osebni podatki obdelujejo v skladu z zgoraj navedeno uredbo, navedene strani in storitve pa vsebujejo pa tudi posebno obvestilo o varstvu osebnih podatkov s pojasnili glede uporabe teh podatkov.

V zvezi s tem:

  • za vsako e-storitev upravljavec določi namen in način obdelave osebnih podatkov ter skrbi za skladnost posamezne e-storitve z Uredbo 2018/1725;
  • pooblaščena oseba za varstvo podatkov skrbi za upoštevanje določb Uredbe in upravljavcem svetuje glede spoštovanja njihovih obveznosti;
  • Sodišče Evropske unije vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v katero je mogoč vpogled pri pooblaščeni osebi (več informacij je na strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov);
  • neodvisni nadzorni organ za vse institucije, z izjemo Sodišča Evropske unije v zvezi z izvajanjem sodne pristojnosti, je Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

To spletno mesto včasih vsebuje tudi povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ker nad slednjimi nimamo nadzora, vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva zasebnosti.

Kaj je e-storitev?

E-storitev je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni strani ter evropskimi institucijami na drugi.

To spletno mesto ponuja ali bo ponujalo tri vrste e-storitev:

  • informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost ter izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
  • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti;
  • transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.

Kako bomo obdelovali vašo elektronsko pošto in poslana sporočila?

Več strani spletnega mesta omogoča komunikacijo z različnimi službami s pošiljanjem elektronske pošte ali z uporabo kontaktnega obrazca.

Ko pošljete sporočilo, se vaši osebni podatki hranijo samo, kolikor je to nujno, da se vam odgovori. Če vam odgovorna skupina ne more odgovoriti, lahko vaše sporočilo posreduje drugi službi.

Če imate vprašanja v zvezi z obdelavo vaših sporočil ali vaših osebnih podatkov, jih lahko vključite v svoje sporočilo.