Skydd av personuppgifter på webbplatsen Curia

Europeiska unionen värnar om den personliga integriteten och skyddet av personuppgifter.

Europeiska unionens domstols policy om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018.

På denna sida ges upplysningar om den behandling av personuppgifter som utförs i samband med att du besöker Europeiska unionens domstols webbplats.

Mer information om den behandling av personuppgifter som institutionen utför inom ramen för dess verksamhet av olika slag finns tillgänglig under rubriken ”Skydd av personuppgifter” i menyn ”Institutionen”.

 

Besök på och användning av Europeiska unionens domstols webbplats

Besök på och användning av Europeiska unionens domstols webbplats kräver ibland att vissa personuppgifter behandlas.

Formulär

Webbplatsen innehåller formulär för att kontakta vissa av Europeiska unionens domstols tjänsteavdelningar eller för att framställa en begäran till dessa. I dessa formulär krävs att vissa personuppgifter lämnas för att begäran ska kunna besvaras på ett effektivt sätt.

De tjänsteavdelningar som behöver dessa uppgifter behandlar dessa i enlighet med den ovannämnda förordningen och de aktuella formulären innehåller specifika informationsmeddelanden om skyddet av personuppgifter, som beskriver hur dessa uppgifter används av institutionen och syftet med den behandling som utförs.

I dessa informationsmeddelanden anges vem som är personuppgiftsansvarig för respektive behandling. Informationsmeddelandena innehåller även upplysningar om dina rättigheter rörande skyddet av personuppgifter och om vem du ska vända dig till vid frågor om behandlingen av dessa uppgifter.

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera väl och för att underlätta ditt besök på webbplatsen.

I vissa fall kan det installeras kakor (cookies) från tredjeman på användarens dator. Detta är bland annat fallet för att kunna se YouTube-videor och när användaren accepterar att hans eller hennes användning av webbplatsen registreras för att tillgodose behovet av att analysera och förbättra webbplatsen.

Du kan hitta mer information om användningen av kakor (cookies) och möjligheten att radera eller inte ta emot dessa på vår sida om kakor (cookies).

Sociala medier

Europeiska unionens domstol använder sig av vissa sociala medier i sin externa kommunikation. Det rör sig bland annat om Europeiska unionens domstols YouTube-kanal liksom Direktoratet för kommunikations Twitter-konto.

Webbplatsen ger också möjlighet att dela information via Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest och Reddit.

Du kan få tillgång till dessa sociala medier genom att klicka på de motsvarande ikonerna, när dessa finns tillgängliga på Europeiska unionens domstols webbplats. Dessa medier har var och en sin egen policy för att värna den personliga integriteten. När du besöker dessa webbplatser lämnar du Europeiska unionens domstols webbplats och dina uppgifter kommer att behandlas av dessa sociala medier i enlighet med respektive mediums egen policy för att värna den personliga integriteten.

YouTube-videor kan också ses direkt på domstolens webbplats. I detta fall kan kakor (cookies) eller andra medel för spårning komma att användas direkt av YouTube. Om du vill undvika denna spårning, kan du läsa våra råd på vår sida om kakor (cookies).

Who is who

Webbplatsen innehåller också en länk till Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog, som administreras av Europeiska unionens publikationsbyrå. När du besöker sidan med institutionskatalogen lämnar du Europeiska unionens domstols webbplats och det är då publikationsbyråns policy för att värna den personliga integriteten som är tillämplig.

Kontakt

Dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet övervakar att bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter tillämpas när Europeiska unionens domstol agerar inom ramen för verksamhet som inte ingår i dess dömande verksamhet samt ger råd åt institutionens personuppgiftsansvariga i frågor rörande deras skyldigheter avseende skyddet av personuppgifter.

Du kan kontakta dataskyddsombudet i alla frågor som rör den behandling av personuppgifter som utförs med avseende på besök på Europeiska unionens webbplats, genom att använda webbplatsens kontaktformulär och ange att frågan gäller ”Europeiska unionens domstols behandling av mina personuppgifter”.

Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska datatillsynsmannen är oberoende tillsynsmyndighet för alla EU-institutioner, med undantag av Europeiska unionens domstol när denna utövar sin dömande verksamhet. Du kan lämna in ett klagomål till datatillsynsmannen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte överensstämmer med förordning (EU) 2018/1725.