Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

rođen 1948.; diploma iz prava Sveučilišta u Ateni (1971.); diploma iz ekonomskih znanosti (poslijediplomski studij) Sveučilišta ekonomskih znanosti u Ateni (1974.); primljen u atensku odvjetničku komoru (1973.); doktor pravnih znanosti Sveučilišta u Hamburgu (1984.); odvjetnik (1973.-2016.); profesor međunarodnog i europskog ekonomskog prava (2007.-2015.) i profesor na magistarskom studiju međunarodnog i europskog energetskog prava (2015.-2016.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Traciji; asistent (1980.-1984.), docent (1992.-2006.) i gostujući profesor (2015.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Hamburgu; član helenskog Povjerenstva za zaštitu tržišnog natjecanja (1992.-2006.); pravni savjetnik ministra za gospodarski razvoj i energiju (2007.-2009.); pravni savjetnik kojeg je imenovala vlada Republike Cipar (2002.-2003.); član upravnog odbora Centra za međunarodno i europsko ekonomsko pravo u Solunu (2005.-2011.); blagajnik (1987.-2000.) i glavni tajnik (2000.-2016.) helenskog udruženja za europsko pravo; osnivač i glavni tajnik helenskog udruženja za energetsko pravo (2012.-2016.); potpredsjednik njemačko-helenskog udruženja pravnika (Hamburg) (1987.-2016.); glavni tajnik grčko-njemačkog udruženja pravnika (Atena) (1990.-2016.); autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 13. travnja 2016.