Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Dzimis 1948. gadā; ieguvis jurista diplomu Atēnu Universitātē (1971); ieguvis diplomu ekonomikas zinātnēs (pēcdiploma studijas) Atēnu Ekonomikas universitātē (1974); uzņemts Atēnu Advokātu kolēģijā (1973); tiesību zinātņu doktora grāds Hamburgas Universitātē (1984); advokāts (1973-2016); starptautisko un Eiropas ekonomikas tiesību profesors (2007-2015) un starptautisko tiesību un Eiropas enerģētikas tiesību maģistra studiju programmas profesors (2015-2016) Trāķijas Universitātes Juridiskajā fakultātē; asistents (1980-1984), lektors (1992-2006) un viesprofesors (2015) Hamburgas Universitātes Juridiskajā fakultātē; Grieķijas Konkurences komisijas loceklis (1992-2006); Ekonomikas attīstības un enerģētikas ministra juridiskais padomnieks (2007-2009); Kipras Republikas valdības iecelts juridiskais padomnieks (2002-2003); Saloniku Starptautisko un Eiropas ekonomikas tiesību centra administratīvās padomes loceklis (2005-2011); Grieķijas Eiropas tiesību apvienības mantzinis (1987-2000) un ģenerālsekretārs (2000-2016); Grieķijas Enerģētikas tiesību apvienības dibinātājs-biedrs un ģenerālsekretārs (2012-2016); Vācu-grieķu juristu apvienības (Hamburga) priekšsēdētāja vietnieks (1987-2016); Grieķu-vācu juristu apvienības (Atēnas) ģenerālsekretārs (1990-2016); daudzu publikāciju autors; kopš 2016. gada 13. aprīļa - Vispārējās tiesas tiesnesis.