Dean Spielmann
Dean Spielmann

rođen 1962.; diploma iz prava Katoličkog sveučilišta u Leuvenu (1988.) i Master of Laws Sveučilišta u Cambridgeu (1990.); stručni suradnik - istraživač na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (1991.-1997.); odvjetnik u Odvjetničkoj komori u Luksemburgu (1989.-2004.); član odbora za ljudska prava i kazneno pravo Vijeća odvjetničkih komora Europe (CCBE) (2002.-2004.); član mreže nezavisnih stručnjaka Europske unije za temeljna prava (2002.-2004.); član savjetodavnog povjerenstva za ljudska prava u Luxembourgu (2000.-2004.); sudac (2004.-2015.), predsjednik odjela (2011.-2012.), potpredsjednik (2012.), potom predsjednik (2012.-2015.) Europskog suda za ljudska prava; izvanredni profesor na Sveučilištu u Luxembourgu (1996.-2006.); predavač na Sveučilištu Nancy 2 (1997.-2009.); član Instituta Velikog Vojvodstva, odjel za etiku i političke znanosti (od 2002.); Honorary Fellow fakulteta Fitzwilliam College Sveučilišta u Cambridgeu (od 2013.); Honorary Bencher odvjetničke komore Gray's Inn u Londonu (od 2013.); počasni profesor na sveučilištu University College London (od 2013.); član znanstvenih odbora nekoliko pravnih časopisa; autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 13. travnja 2016.