Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

rođen 1963.; diploma iz prava Sveučilišta u Vilniusu (1986.); doktor pravnih znanosti (2000.); postupak habilitacije (2008.); državni odvjetnik (1986.-1990.); sudac (1991.-1994.) i potpredsjednik (1993.-1994.) Prvostupanjskog suda u Vilniusu; sudac i predsjednik građanskog odjela (1995.-2002.) Žalbenog suda Litve; sudac (2002.-2013.) i predsjednik (2002.-2008.) Visokog upravnog suda Litve; predavač na Sveučilištu u Vilniusu (1997.) i na Sveučilištu Mykolas Romeris (1998.-2000.); docent (2000.-2008.), voditelj odjela za parnični postupak (2002.-2006.) i profesor (od 2008.) na Sveučilištu Mykolas Romeris; predsjednik Europskog udruženja sudaca (AEM) (2006.-2008.); potpredsjednik Međunarodne udruge sudaca (UIM) (2006.-2014.); član Savjetodavnog vijeća europskih sudaca (CCJE) (2000.-2014.); član upravnog odbora Udruženja državnih vijeća i visokih upravnih sudova Europske unije (ACA-Europe) (2010.-2013.); član Savjetodavnog odbora Akademije za europsko pravo (ERA) (2008.-2011.); sudac Općeg suda od 13. travnja 2016.