Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Dzimis 1963. gadā; ieguvis jurista diplomu Viļņas Universitātē (1986); tiesību zinātņu doktors (2000), habilitācijas procedūra (2008); prokurors (1986‑1990); Viļņas pirmās instances tiesas tiesnesis (1991‑1994) un priekšsēdētāja vietnieks (1993‑1994); Lietuvas Apelācijas tiesas tiesnesis un Civillietu palātas priekšsēdētājs (1995‑2002); Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis (2002‑2013) un priekšsēdētājs (2002‑2008); lektors Viļņas Universitātē (1997) un Mykolas Romeris universitātē (1998‑2000); Mykolas Romeris universitātes asociētais profesors (2000‑2008), Civilprocesa katedras vadītājs (2002‑2006) un profesors (kopš 2008. gada); Tiesnešu asociācijas Eiropas nodaļas (EAJ) priekšsēdētājs (2006‑2008); Starptautiskās Tiesnešu asociācijas (IAJ) priekšsēdētāja vietnieks (2006‑2014); Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) loceklis (2000‑2014); Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA‑Europe) valdes loceklis (2010‑2013); Eiropas tiesību akadēmijas (ERA) Konsultatīvās komitejas loceklis (2008‑2011); kopš 2016. gada 13. aprīļa – Vispārējās tiesas tiesnesis.