Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

gimė 1965 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.), meno istorijos diplomas (1992 m.) ir Heidelbergo universiteto teisės magistro diplomas (1991 m.); teisės mokslų daktaras (2004 m.); Budapešto advokatūros narys (1995-2016 m.); Lorando Etvešo universiteto asocijuotasis teisės dėstytojas (1991-2005 m.) ir teisės profesorius (2005-2016 m.); Budapešto Pėterio Pazmanio katalikiškojo universiteto Komercinės teisės katedros vedėjas (2007-2013 m.), vėliau - Privatinės ir komercinės teisės katedros vedėjas ir profesorius (2013-2016 m.); Liono katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas (2013-2016 m.); Nuolatinio arbitražo teismo prie Vengrijos prekybos ir pramonės rūmų arbitras ir ad hoc arbitras (2004-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.