Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

narodený v roku 1965; diplom z práva získal na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (1990), diplom z histórie umenia (1992) a Master of Laws na Univerzite v Heidelbergu (1991); doktor práv (2004); advokát zapísaný v zozname advokátskej komory v Budapešti (1995 - 2016); hosťujúci profesor práva (1991 - 2005) a profesor práva (2005 - 2016) na Univerzite Loránda Eötvösa; vedúci katedry obchodného práva (2007 - 2013), neskôr vedúci katedry súkromného a obchodného práva a profesor (2013 - 2016) na Katolíckej univerzite Pétera Pázmányho v Budapešti; hosťujúci profesor na Katolíckej univerzite v Lyone (2013 - 2016); arbiter Stáleho arbitrážneho súdu pri maďarskej burze a arbiter ad hoc (2004 - 2016); sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.