Nina Półtorak
Nina Półtorak

Родена през 1971 г.; завършва право в Ягелонския университет в Краков (1995); доктор по право (2001); хабилитиран доктор по правни науки (2011); доцент (2003-2013) впоследствие професор (от 2013 г.) в катедрата „Право на Европейския съюз" в Ягелонския университет; директор на програми за следдипломна квалификация по право на Европейския съюз в Ягелонския университет (2006-2013); Visiting Scholar в Оксфордския университет (1998) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2005); приета в Краковската адвокатска колегия (2000); правен съветник (2000-2012); съдия в административния съд на Краковското воеводство (2012-2016); командирована във Върховния административен съд на Република Полша (2014-2016); директор на отдел по европейско право във Върховния административен съд (2013-2016); автор на многобройни публикации по европейско право; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.