Nina Półtorak
Nina Półtorak

Rojena leta 1971; diploma iz prava z univerze Jagellonne v Krakovu (1995); doktorat iz pravnih znanosti (2001); habilitacija iz pravnih znanosti (2011); izredna profesorica (2003-2013), nato profesorica (od leta 2013) na katedri za pravo Evropske unije na univerzi Jagellonne; vodja programov podiplomskega študija prava Evropske unije na univerzi Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar na univerzi v Oxfordu (1998) in Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah (2005); članica odvetniške zbornice v Krakovu (2000); pravna svetovalka (2000-2012); sodnica vojvodskega upravnega sodišča v Krakovu (2012-2016); napotena na vrhovno upravno sodišče Republike Poljske (2014-2016); direktorica oddelka za evropsko pravo na vrhovnem upravnem sodišču (2013-2016); avtorica številnih publikacij s področja evropskega prava; sodnica na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.