Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

narozena v roce 1974; získala vysokoškolský diplom v oboru právo na University of East Anglia (1995) a Master of Laws Univerzity v Bristolu (1996); členka kyperské advokátní komory (1997); členka právní služby Kyperské republiky zařazená do odboru práva Evropské unie (1998-2008); vyslaná národní odbornice působící na oddělení výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2005-2007); právní poradkyně kyperského předsednictví v Radě Evropské unie (2012); členka právní služby Evropské komise (2008-2016); soudkyně Tribunálu od 13. dubna 2016.