Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Født i 1974; juridisk kandidateksamen fra universitetet East Anglia (1995) og Master of Laws fra universitet i Bristol (1996); advokat på Cypern (1997); medlem af Republikken Cyperns juridiske tjeneste, ansat i afdelingen for EU-ret (1998-2008); udstationeret national ekspert i afdelingen for forskning og dokumentation ved Den Europæiske Unions Domstol (2005-2007); juridisk rådgiver for det cypriotiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union (2012); medlem af Europa-Kommissionens juridiske tjeneste (2008-2016), dommer ved Retten siden den 13. april 2016.