Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

rođena 1974.; diploma iz prava Sveučilišta East Anglia (1995.) i Master of Laws Sveučilišta u Bristolu (1996.); primljena u Odvjetničku komoru Cipra (1997.); članica pravne službe Republike Cipar, odjel za pravo Europske unije (1998.-2008.); upućena nacionalna stručnjakinja u odsjeku „Istraživanje i dokumentacija" Suda Europske unije (2005.-2007.); pravna savjetnica ciparskog predsjedništva Vijeća Europske unije (2012.); članica pravne službe Europske komisije (2008.-2016.); sutkinja Općeg suda od 13. travnja 2016.