Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Imwielda fl-1974; diploma fid-dritt mill-Università ta' East Anglia (1995) u Master of Laws mill-Università ta' Bristol (1996); aċċettata bħala membru tal-kamra tal-avukati ta' Ċipru (1997); membru tas-servizz legali tar-Repubblika ta' Ċipru, assenjata mad-dipartiment tad-dritt tal-Unjoni Ewropea (1998-2008); espert nazzjonali kkollokat mad-diviżjoni "Riċerka u dokumentazzjoni" tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (2005-2007); konsulent legali tal-presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2012); membru tas-servizz legali tal-Kummissjoni Ewropea (2008-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' April 2016.