Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

urodzona w 1974 r.; ukończyła studia prawnicze na East Anglia University (1995) i uzyskała dyplom Master of Laws na uniwersytecie w Bristolu (1996); przyjęta do palestry na Cyprze (1997); zatrudniona w służbach prawnych Republiki Cypru w dziale prawa europejskiego (1998-2008); oddelegowana do wydziału „Recherche et documentation" Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako ekspert narodowy (2005-2007); doradca prawny cypryjskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej (2012); członek służb prawnych Komisji Europejskiej (2008-2016); od dnia 13 kwietnia 2016 r. sędzia Sądu