Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

narodená v roku 1974; diplom z práva získala na University of East Anglia (1995) a Master of Laws na Univerzite v Bristole (1996); prijatá do cyperskej advokátskej komory (1997); členka právneho servisu Cyperskej republiky zaradená do odboru práva Európskej únie (1998 - 2008); vyslaná národná expertka pôsobiaca na oddelení „Výskum a dokumentácia" Súdneho dvora Európskej únie (2005 - 2007); právna poradkyňa cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie (2012); členka právneho servisu Európskej komisie (2008 - 2016); sudkyňa Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.