Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Rojena leta 1974; diploma iz prava z univerze East Anglia (1995) in Master of Laws univerze v Bristolu (1996); vpisana v imenik ciprske odvetniške zbornice (1997); članica pravne službe Republike Ciper, oddelek za pravo Evropske unije (1998-2008); napotena nacionalna strokovnjakinja na oddelku „Raziskave in dokumentacija" pri Sodišču Evropske unije (2005-2007); pravna svetovalka v okviru ciprskega predsedovanja Svetu Evropske unije (2012); članica pravne službe Evropske komisije (2008-2016); sodnica na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.