Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Född 1974; juristexamen vid universitetet East Anglia (1995) och Master of Laws vid universitetet i Bristol (1996); antagen som ledamot av Cyperns advokatsamfund (1997); Republiken Cyperns rättstjänst, avdelningen för EU-rätt (1998-2008); utsänd som nationell expert till direktoratet för forskning och dokumentation vid Europeiska unionens domstol (2005-2007); juridisk rådgivare i det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd (2012); Europeiska kommissionens rättstjänst (2008-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.