Новини
Nº 13/2019 : 14 февруари 2019 г.
Национален закон не може, чрез обща норма с обратно и автоматично действие, да обяви за нищожни договорите за кредит, сключени с чуждестранни кредитори, които не са имали разрешение да предоставят кредитни услуги в тази държава членка
Търсене на дело
Юрисдикция
Последни решения и заключения