Aktuality
Nº 33/2021 : 4. března 2021
Podle generálního advokáta M. Bobka jsou rozhodnutí ústavního soudu, kterými se prohlašuje složení senátů nejvyššího soudu za nezákonné z důvodu, že bylo porušeno právo na nezávislý a nestranný soud, a kterými se za protiústavní prohlašují opatření spočívající ve sledování za použití technických prostředků prováděná domácími zpravodajskými službami v rámci trestních řízení, slučitelná s unijním právem
Nº 32/2021 : 4. března 2021
Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Komise, které kvalifikovalo daňový režim čtyř španělských profesionálních fotbalových klubů jako státní podporu
Vyhledání věci
Soud
Poslední rozsudky a stanoviska