Aktuality
Nº 103/2021 : 15. června 2021
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): Soudní dvůr upřesnil podmínky výkonu pravomocí vnitrostátních dozorových úřadů v souvislosti s přeshraničním zpracováním údajů
Nº 102/2021 : 10. června 2021
Generální advokát M. Bobek: Soudní dvůr by měl zamítnout kasační opravné prostředky proti rozsudku Tribunálu, kterým byly zrušeny příliš vysoké mezní hodnoty emisí oxidů dusíku, jež stanovila Komise pro zkoušky emisí v reálném provozu v návaznosti na skandál "dieselgate"
Vyhledání věci
Soud
Poslední rozsudky a stanoviska