Nyheder
Nº 163/2022 : 29. september 2022
Den nationale myndighed, der har ansvaret for håndhævelse af forordningen om flypassagerers rettigheder, kan efter at have fået forelagt individuelle klager pålægge et transporterende luftfartsselskab at udbetale kompensation til passagerer
Nº 161/2022 : 22. september 2022
Fratagelse af international beskyttelse som følge af fare for den nationale sikkerhed: EU-retten er til hinder for den ungarske lovgivning, hvorefter den berørte person eller dennes repræsentant kun kan få aktindsigt efterfølgende på grundlag af en tilladelse og uden at få meddelt begrundelsen for afgørelsen
Søgning efter en sag
Retsinstans
Seneste domme og forslag til afgørelse