Για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο πρέπει να δεχτείτε τα cookies από το YouTube.
Ναι, δέχομαιΠερισσότερες πληροφορίες

Νέα
Nº 153/2023 : 4ης Οκτωβρίου 2023
Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή κατά της μη ανανέωσης της έγκρισης της δραστικής ουσίας chlorpyriphos-méthyl, η οποία χρησιμοποιείται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Nº 152/2023 : 29ης Σεπτεμβρίου 2023
Αλλαγή της μορφής της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πώς μπορούν να συμβουλεύονται οι χρήστες τις πληροφορίες που αφορούν τις εισαχθείσες ή περατωθείσες ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου υποθέσεις από 1ης Οκτωβρίου 2023 και εφεξής;
Nº 151/2023 : 28ης Σεπτεμβρίου 2023
Γενικός εισαγγελέας M. Szpunar: η διατήρηση δεδομένων ταυτότητας που έχουν συσχετισθεί με τη χρησιμοποιηθείσα διεύθυνση IP και η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα θα πρέπει να επιτρέπονται όταν τα δεδομένα αυτά συνιστούν το μόνο μέσο έρευνας που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση των δραστών αδικημάτων τα οποία τελούνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις