Νέα
Nº 3/2019 : 16ης Ιανουαρίου 2019
Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η απόφαση της Επιτροπής με την οποία απαγορεύθηκε η εξαγορά της TNT Express από την UPS πρέπει να ακυρωθεί λόγω διαδικαστικής πλημμέλειας
Nº 2/2019 : 10ης Ιανουαρίου 2019
Ο γενικός εισαγγελέας M. Szpunar προτείνει στο Δικαστήριο να περιορίσει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων την οποία υπέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης
Nº 1/2019 : 10ης Ιανουαρίου 2019
Ο γενικός εισαγγελέας M. Szpunar προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης οφείλουν να ικανοποιούν συστηματικά τις αιτήσεις απενεργοποίησης που αφορούν ευαίσθητα δεδομένα
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις