Νέα
Nº 96/2019 : 12ης Ιουλίου 2019
Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής με την οποία διαπιστώθηκε σύμπραξη στην αγορά των οδηγών οπτικών δίσκων
Nº 95/2019 : 11ης Ιουλίου 2019
Πτήσεις με ανταπόκριση οι οποίες αναχωρούν από κράτος μέλος με προορισμό τρίτη χώρα και ενδιάμεση στάση σε άλλη τρίτη χώρα και για τις οποίες έγινε μία ενιαία κράτηση: Ο αερομεταφορέας που πραγματοποίησε την πρώτη επιμέρους πτήση υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στους επιβάτες που υπέστησαν σημαντική καθυστέρηση κατά την άφιξη της δεύτερης επιμέρους πτήσης η οποία πραγματοποιήθηκε από μη κοινοτικό αερομεταφορέα
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις