Novosti
Nº 173/2018 : 14. studenog 2018.
Nezavisni odvjetnik Evgeni Tanchev predlaže Sudu da presudi na način da se pravu Unije protivi nacionalni zakon kojim se omogućava retroaktivno poništenje ugovora o kreditu sklopljenih sa stranim vjerovnicima koji nisu raspolagali odobrenjem za pružanje kreditnih usluga u toj državi ako se taj zakon ne primjenjuje na hrvatske vjerovnike
Pretraživanje predmeta
Sud
Najnovije presude i prijedlozi