Novosti
Nº 13/2019 : 14. veljače 2019.
Nacionalni zakon ne može retroaktivnim, općim i automatskim pravilom propisati ništetnost ugovora o kreditu sklopljenih sa stranim vjerovnicima koji nisu imali odobrenje za pružanje usluga kreditiranja u toj državi članici
Pretraživanje predmeta
Sud
Najnovije presude i prijedlozi