Aktuális hírek
Nº 67/2019 : 2019. május 23.
A közjegyzői eljárásban részt vevő felek közös kérelmére öröklési bizonyítványt kiállító lengyel közjegyzők nem minősülnek "bíróságnak" az öröklési rendelet értelmében, következésképpen e bizonyítvány nem minősül öröklési ügyben hozott "határozatnak"
Nº 65/2019 : 2019. május 21.
Magyarország a területén fekvő mezőgazdasági földterületeken közvetlenül vagy közvetetten más tagállambeli állampolgárok javára fennálló haszonélvezeti jogok megszüntetésével nem teljesítette a tőke szabad mozgásának elvéből és a Chartában biztosított tulajdonhoz való jogból eredő kötelezettségeit
Ügykeresés
Bíróság
A legutóbbi ítéletek és indítványok