Naujienos
Nº 161/2022 : 2022 m. rugsėjo 22 d.
Tarptautinės apsaugos panaikinimas dėl pavojaus nacionaliniam saugumui: pagal Sąjungos teisę draudžiama Vengrijos teisės nuostata, pagal kurią atitinkamas asmuo arba jo atstovas gali susipažinti su bylos medžiaga tik a posteriori, gavę leidimą ir neatskleidus jiems motyvų, kuriais grindžiamas sprendimas
Bylos paieška
Teismas
Naujausi teismo sprendimai ir išvados