Aktualitātes
Nº 112/2021 : 2021. gada 22.jūnijā
Venecuēlai ir tiesības celt prasību par regulu, ar kuru attiecībā uz to ir ieviesti ierobežojoši pasākumi
Nº 111/2021 : 2021. gada 22.jūnijā
Savienības pilsonis, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par izraidīšanu, jaunas uzturēšanās tiesības uzņemošajā dalībvalstī var izmantot tikai pēc tam, kad viņš ir faktiski un efektīvi izbeidzis uzturēšanos šajā teritorijā
Nº 110/2021 : 2021. gada 22.jūnijā
Lēmuma par Savienības pilsoņa un viņa ģimenes locekļu izraidīšanu sabiedriskās kārtības vai drošības apsvērumu dēļ izpildes pasākumi ir pārvietošanās un uzturēšanās tiesību ierobežojumi, kas var būt pamatoti, ja tie ir balstīti tikai uz attiecīgā indivīda personisko rīcību un atbilst samērīguma principam
Lietas meklēšana
Tiesa
Pēdējie spriedumi un secinājumi