Attwalitajiet
Nº 163/2022 : 29 ta' Settembru 2022
L-awtorità nazzjonali inkarigata mill-applikazzjoni tar-regolament dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tista’, wara lmenti individwali, tobbliga lil trasportatur jikkumpensa lill-passiġġieri
Nº 161/2022 : 22 ta' Settembru 2022
Irtirar tal-protezzjoni internazzjonali wara preġudizzju għas-sigurtà nazzjonali: id-dritt tal-Unjoni jipprekludi l-leġiżlazzjoni Ungeriża li tipprevedi li l-persuna kkonċernata jew ir-rappreżentant tagħha jkunu jistgħu jaċċedu għall-fajl biss a posteriori, fuq awtorizzazzjoni u mingħajr ma jiġu kkomunikati lilha r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni
Fittex kawża
il-Qorti
L-aħħar sentenzi u konklużjonijiet