Aktualności
Nº 67/2019 : 23 maja 2019 r.
Polscy notariusze, sporządzający akt poświadczenia dziedziczenia na zgodny wniosek wszystkich uczestników postępowania poświadczeniowego, nie są "sądem" w rozumieniu rozporządzenia spadkowego, a w związku z tym owo poświadczenie nie stanowi "orzeczenia" w sprawie dotyczącej dziedziczenia
Nº 65/2019 : 21 maja 2019 r.
Znosząc prawa użytkowania gruntów rolnych położonych na Węgrzech, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio obywatele innych państw członkowskich, Węgry uchybiły zobowiązaniom wynikającym z zasady swobodnego przepływu kapitału i prawa własności zagwarantowanego w karcie
Wyszukiwanie sprawy
Sąd
Ostatnio wydane wyroki i opinie